O NAS

KULTURA – EDUKACJA - SPORT

Towarzystwo „Bobolanum” od blisko 20 lat jest głównym ośrodkiem kulturalnym i społecznym w dzielnicy Czechów – Północ w Lublinie. Dbając o rozwój dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości prowadzi liczne działania kulturalne, edukacyjne, sportowe i społeczne dla mieszkańców dzielnicy i całego miasta. Pragniemy tworzyć poprzez swoja działalność miejsce przyjazne dzieciom i rodzinom, a także wspierać seniorów i potrzebujących mieszkańców naszej dzielnicy.

ZARZĄD

Zarząd Towarzystwa Bobolanum tworzą:
  • Prezes Marek Brodacki
  • Skarbnik ks. Mirosław Ładniak
  • Sekretarz Janina Biegalska
  • Członkowie: Ryszard Ciężki i Marian Miącz