EDUKACJA

Image

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Powstaliśmy jako szkoła języka angielskiego dla dzieci z okolicznych osiedli.

Pierwsze kursy języka angielskiego przeprowadziliśmy w roku szkolnym 1992/93. Od tego czasu systematycznie poszerzaliśmy naszą ofertę organizując kursy dla młodzieży i dorosłych, a także oferując nauczanie innych języków obcych oraz przygotowując młodzież kończącą 8-klasową szkołę podstawową do egzaminów do szkół średnich. Obecnie prowadzimy kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach, łącznie z przygotowaniem do egzaminów maturalnych i międzynarodowych (FCE i CAE). Organem prowadzącym szkołę jest stowarzyszenie Towarzystwo Bobolanum (wpisane w KRS pod numerem 0000051621), organizacja non-profit, której głównym celem statutowym jest działalność edukacyjna. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Lublina pod nr 82/P/N z dnia 2 czerwca 1999.

 • Szczególną uwagę zwracamy na komunikację i praktyczne aspekty używania języka. Nasze zajęcia są prowadzone przede wszystkim w oparciu o tzw. metodę komunikatywną, wzbogaconą w przypadku kursów maturalnych i egzaminacyjnych o techniki egzaminacyjne.
 • Zakładamy, że celem nauki języka obcego jest harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania), poznanie gramatyki i słownictwa. Staramy się aby na każdych zajęciach rozwijać wszystkie te sprawności i skutecznie je utrwalać.
 • Lektorzy prowadząc zajęcia starają się stworzyć warunki, w których uczniowie wykorzystują opanowane umiejętności porozumiewając się w języku obcym w konkretnych sytuacjach, przełamują bariery kulturowe i próbują zrozumieć inny sposób myślenia.
 • Dostosowujemy się do wymagań i potrzeb naszych uczniów.
 • Stosujemy nowoczesne i sprawdzone metody nauczania, gwarantujące sukces w nauce języka obcego. Oprócz zajęć z wykorzystaniem podręcznika oraz nagrań audio i video proponujemy pracę w grupach, zajęcia teatralne, naukę poprzez gry i zabawy edukacyjne oraz projekty tematyczne aktywizujące wszystkie poznane sprawności.
 • Tablice interaktywne pozwalają nam urozmaicić zajęcia przez wprowadzenie atrakcyjnych programów np. utrwalających poznany materiał w formie zabaw czy gier oraz na bieżąco wykorzystywać zasoby internetowe.
 • Współpracujemy z przedstawicielami wydawnictw językowych w celu jak najlepszego doboru podręczników i dodatkowych materiałów edukacyjnych dla naszych grup.
 • Korzystamy z bogatej biblioteki wydawnictw rozszerzających materiał podręcznikowy oraz całej gamy materiałów dodatkowych opracowywanych przez naszych lektorów, aby nauka była ciekawa i efektywna i jak najbardziej dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów.

Kurs j. angielskiego dla dzieci w wieku 6-8 lat

 • zajęcia 2 x w tygodniu po 45 min

Kurs j. angielskiego dla dzieci w wieku od III klasy szkoły podstawowej

 • zajęcia 2 x w tygodniu po 1,5 godz.
Image

ZABAWA
Z MATEMATYKĄ

Zajęcia, które pozwolą Ci na rozwijanie swojej kreatywności, a jedynym ograniczeniem w tej przygodzie będzie Twoja wyobraźnia! Przy okazji dobrej zabawy przekonasz się, że matematyka jest wszędzie i… nie taka ona straszna! Wystarczy odpowiednie pojęcie i… będzie po prostu super! czy taśma malarska, plastelina, patyczki lub kartka papieru są matematyką? TAK! Jak to możliwe? Przyjdź i sam się przekonaj!


Kreatywna zabawa z matematyką

 • dzieci w wieku I-III klasy szkoły podstawowej
 • zajęcia 1 x w tygodniu po 1,5 godz.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

 • zajęcia 1 x w tygodniu po 1,5 godz.

Przygotowanie do matury podstawowej

 • zajęcia 1 x w tygodniu po 1,5 godz.
Image

ROBOTYKA

Program zajęć rozwijających umiejętności informatyczne i techniczne, konstrukcyjne oraz myślenie nacechowanie przewidywaniem skutków podjętych działań. Praca z laptopem oraz programem informatycznym, skupiającym się na prostym i obrazkowym poznawaniu mechanizmów sterujących robotami z klocków LEGO. Program ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej i współpracy, logicznego myślenia, przygotowania do samodzielnej nauki w przyszłości, rozwijania pasji i chęci zwiększania wiedzy oraz zdolności wizualno – przestrzennych. Uczniowie poprzez zabawę poznają wiele zagadnień z zakresu informatyki, fizyki, mechaniki, co będzie miało wpływ na ich wszechstronny rozwój.


Robotyka dla maluchów

 • dzieci w wieku 4-6 lat
 • zajęcia 2 x w tygodniu po 45 min

Robotyka

 • dzieci w wieku 7-10 lat i od 10 lat wzwyż
 • zajęcia 2 x w tygodniu po 75 min

GRAFIK ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szczegółowy grafik zajęć zostanie opublikowany po zebraniu się grup na poszczególne zajęcia.

Proponowane dni zajęć:

 • Judo (wszystkie rodzaje) – wtorki i piątki
 • Taniec (wszystkie rodzaje) – Poniedziałki i czwartki
 • Robotyka (wszystkie rodzaje) – poniedziałki i czwartki